Caspian Offshore Construction receives Damen Stan Tug 1606 ICE

Caspian Offshore Construction accepts the delivery of the Damen Stan Tug 1606 ICE. Credit: Damen Shipyards Group.  • Damen Shipyard